“De denk-diagrammen zijn je leidraad

bij de verandering van discussie naar dialoog”.

 

MeCuMa is er om gesprekken met diepgang tot stand te brengen.