Cursus Keuze coach

- Keuzes maken is één van de belangrijkste vaardigheden -

Beschrijving

Keuzes maken is een van de belangrijkste vaardigheden, het biedt vrijheid binnen onze samenleving.

Elke dag maken we kleine alledaagse keuzes. Vaak zijn deze kleine alledaagse keuzes een afspiegeling van grote keuzes.

We leven in een tijd met enorm veel keuzemogelijkheid. Dit is prettig en biedt enorme vrijheid en welvaart.
Toch kan het ook erg ingewikkeld en verwarrend werken. Durft u te kiezen? Of weet u wel wat u wilt?

 

Met deze cursus krijgen professionals tools in handen om hun leerlingen/cliënten te begeleiden in het maken van keuzes met behulp van een speciaal hiervoor ontwikkeld diagram (Het Als En Dan diagram). Het Als En Dan Diagram gebruikt u om denkprocessen te analyseren middels oorzaak- gevolg relaties. Acties en consequenties, worden hiermee inzichtelijk gemaakt.  Door het visuele diagram krijgt u een helder beeld van de situatie en het stelt u in staat om buiten kaders te denken. De professional leert hoe hij/zij de leerling /cliënt kan helpen door het stellen van de juiste vragen. De leerling /cliënt leert hierdoor een keuze te maken waar hij/zij volledig achter kan staan. Het Als En Dan diagram helpt om pro-actief eigen denk en leerproces in handen te nemen en onafhankelijkheid te vergroten. Persoonlijke keuzes kunnen vanuit het hart gemaakt worden waardoor het welbevinden versterkt wordt.

 

Er wordt gewerkt met diverse actieve werkvormen.

Het diagram is na deze cursusdagen, direct inzetbaar binnen uw eigen werksituatie.

Als u deze training met goed gevolg hebt doorlopen bent u in staat om kinderen/volwassene
te begeleiden bij het maken van keuzes en mag u uzelf Keuze Coach noemen.

 

Missie & Visie

  • FiRe communicatie® vormt de basis van alle cursussen, workshops en opeidingen van MeCuMa.
    Deze communicatievorm is gebaseerd op drie denkdiagrammen. Wilt u hier meer over weten?
    ...klik hier...

 

Wat komt er aan bod?

  • Hoe u middels het Als En Dan diagram oorzaak EN gevolg visueel in beeld brengt
  • Hoe u middels dit oorzaak EN gevolg denken inzicht krijgt bij het maken van keuzes.
  • Hoe u middels socratische vragen inzicht krijgt in de probleemsituatie en leert om buiten kaders te denken.
  • Hoe u omgaat met verschillende weerstanden tijdens een proces van verandering.

 

Aanmelden:

Voor deelname kunt u zich per email aanmelden bij Fiet Muris, info@mecuma.com.

Na ontvangst van uw email, bevestigen wij uw aanmelding en sturen wij u ons deelnemersformulier en onze factuur. Na de ontvangst van uw betaling is uw aanmelding definitief.

 

Meer informatie:

Voor meer inhoudelijke informatie over onze opleiding kunt u contact opnemen met een van onze trainers.
Daarvoor kunt u bellen naar nummer 06-25253221 / 046-4350162.