Logisch….toch?!

- Hét onderwijsprogramma dat hét verschil maakt. -

Introductie

MeCuMa B.V. stelde in de praktijk vast dat vaak onvoldoende onderkend wordt dat kinderen, ook op zeer jonge leeftijd, zich bewust kunnen zijn van de consequenties van hun eigen handelen. Het ontbreekt hun echter aan middelen hierin vaardigheden te ontwikkelen.

 

Met 'Logisch...toch?! De nieuwe jurk van Lillie Logisch biedt MeCuMa B.V. een methodiek die kort bij de belevingswereld van het kind staat. Speels en ondersteund door een uitgebreid lespakket. Zo is er een zeer gedetailleerd en verhelderend handboek voor de leerkrachten.  Het pakket is compleet gemaakt met spellen, werk- en knipbladen, staptegels en nog veel meer bijzondere materialen.

 

Op deze manier worden díe middelen geboden om kinderen te ondersteunen in het ontwikkelen van hun sociale vaardigheden.

 

MeCuMa B.V.

 

Fiet Smeets - Muris

Familie Logisch

De familie Logisch woont al jaren in het gezellige dorpje Buitenkader. Het gezin bestaat uit papa, mama en de twee kinderen Lillie en Lenn. Mama is juffrouw van groep 3 op de plaatselijke basisschool en papa is fotograaf.

 

Lenn is de oudste zoon van de familie Logisch. Hij is 8 jaar oud en houdt erg van stoeien en rennen. Hij speelt graag buiten in de natuur en heeft veel vriendjes. Soms komt hij in de problemen door zijn drukke gedrag. Zo maakt hij wel eens ruzie met zijn zusje of zijn vriendjes. Met behulp van de diagrammen van FiRe communicatie® leert hij anders naar conflicten kijken.

 

Lillie is de jongste dochter van de familie Logisch en is 6 jaar oud. Lillie houdt erg van mooie kleren, ze lijkt wel een echt prinsesje. Ze vindt het heerlijk om in mooie jurken rond te lopen en gebruikt soms stiekem make-up van mama.

 

Lillie vindt het soms moeilijk om keuzes te maken en leert met behulp van de diagrammen van FiRe communicatie® hoe ze hiermee kan om gaan. De methodiek bestaat uit verschillende themaverhalen inclusief de uitwerking hiervan in diagrammen.

De Methodiek

Het primair onderwijs legt een grote nadruk op het technische aspect van lezen, maar lijkt de causaliteit tussen gebeurtenissen sterk onder te belichten. Het lijkt voor kinderen dan ook steeds lastiger om een logische samenhang tussen oorzaak-gevolg situaties te ontdekken en deze te benoemen.

Inzicht in oorzakelijkheid levert leerlingen echter waardevolle inzichten op en vormt een verrijking voor hun leven!

 

Logisch...toch?! leert leerlingen uit de onderbouwfase van de basisschool FiRe communicatie® toe te passen. Dit gebeurt aan de hand van het verhaal ‘De nieuwe jurk van Lillie Logisch’ welke gebeurtenissen behandelt die voor de leerlingen heel

herkenbaar zijn.

 

Achtereenvolgens maken leerlingen kennis met het Als-En-Dan diagram dat hen in staat stelt oorzaak-gevolg relaties te ontdekken en te benoemen en keuzes te maken die bij hen passen.

Hierna wordt kennis gemaakt met het Bliksemdiagram dat leerlingen in staat stelt om, tijdens ruzies of meningsverschillen, zelfstandig tot een gemeenschappelijk doel te komen.

 

Tot slot maken leerlingen kennis met het Doeldiagram dat hen helpt om hun gestelde doelen te behalen. Hiervoor moeten ze echter eerst een weg vol obstakels passeren.

 

FiRe communicatie® laat leerlingen ervaringen opdoen met hun eigen gedrag en denkwijze. De drie denkdiagrammen reiken de leerlingen vaardigheden aan die hen helpen bewust te worden van hun eigen gedrag en denken en ondersteunen hen in het nemen van eigen verantwoordelijkheid. In relatie met elkaar, in conflicten of bij samenwerken; voor elke situatie is er een diagram dat ondersteuning biedt.

 

Logisch...toch?!