“Communiceren in het onderwijs,

 MeCuMa maakt er werk van”.

 

De klas, het kind, het team, de ouders,... MeCuMa maakt het verschil.

De school is voor de één de werkplek en

voor de ander de broedplaats van zijn of haar toekomst.

 

“Werk maken van leren.”

 

 

De school, '...inrichting waar onderwijs wordt gegeven...' zo formuleert van Dale het, en daar kunnen wij weinig tegen in brengen. Maar een school is daarnaast nog veel meer. Het is de werkvloer voor leerkrachten en de de bron der kennis voor hun leerlingen. Het is die 'kleine samenleving' waar ouders hun kinderen aan toevertrouwen. Het is de omgeving waar kinderen in aanraking komen met een diversiteit van normen en waarden.

Voor zowel de school als werkplek als de school als leerplek heeft MeCuMa een breed scala aan workshops, cursussen, opleidingen en lesmethodes ontwikkeld. Hieronder treft u een overzicht aan van ons aanbod. Hierbij is het goed te weten dat de MeCuMa producten geregistreerd zijn voor het Leraren Register en aansluiten op de kerndoelen basisonderwijs.

 

Missie & Visie

  • FiRe communicatie® vormt de basis van alle producten en diensten van MeCuMa.
    Deze communicatievorm is gebaseerd op drie denkdiagrammen. Wilt u hier meer over weten?
    ...klik hier...

 

Meer informatie:

Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Fiet Muris.
Daarvoor kunt u bellen naar nummer 06-25253221 / 046-4350162.

 

Informatief eerste gesprek:

Voor een informatief eerste gesprek kunt u zich per email aanmelden bij Fiet Muris, info@mecuma.com of telefonisch contact opnemen.

FiRe Communicatie op basisschool

De Poolster.

Marie-José de Bruijn vertelt over FiRe Communicatie in het basisonderwijs.

MeCuMa voor team en leerling.

 

Een overzicht van onze op onderwijs gerichte producten.

Klik op de titel en lees meer.

Diverse cursussen & workshops van MeCuMa in Stein zijn

geaccrediteerd voor het lerarenregister.

De onderwijs methodiek; Logisch Toch...?1

 

'De nieuwe jurk van Lillie Logisch'


MeCuMa B.V. stelde in de praktijk vast dat vaak onvoldoende onderkend wordt dat kinderen, ook op zeer jonge leeftijd, zich bewust kunnen zijn van de consequenties van hun eigen handelen. Het ontbreekt hun echter aan middelen hierin vaardigheden te ontwikkelen.

 

Met 'Logisch...toch?! De nieuwe jurk van Lillie Logisch biedt MeCuMa B.V. een methodiek die kort bij de belevingswereld van het kind staat. Speels en ondersteund door een uitgebreid lespakket. Zo is er een zeer gedetailleerd en verhelderend handboek voor de leerkrachten.  Het pakket is compleet gemaakt met spellen, werk- en knipbladen, staptegels en nog veel meer bijzondere materialen.

Op deze manier worden díe middelen geboden om kinderen te ondersteunen in het ontwikkelen van hun sociale vaardigheden.

 

MeCuMa B.V.

 

Fiet Smeets - Muris

VVE JUNIOR

De belangrijke voorfase van de voorschoolse educatie!

Voor de lichamelijke, sociale en cognitieve ontwikkeling zijn de eerste levensjaren van kinderen van cruciaal belang. MeCuMa B.V. is van mening dat jongere kinderen in de belangrijke fase voorafgaand aan de peuterspeelzaalleeftijd in zowel educatief als opvoedkundig opzicht de nodige aandacht behoren te krijgen. Het eigen ontwikkelde project ‘VVE Junior’ richt zich met name op die gezinnen die in een achterstandssituatie verkeren.

 

Sommige van deze gezinnen zijn vanwege hun gedragscultuur, sociale leefomstandigheden en wantrouwen zeer moeilijk bereikbaar en bemiddelbaar. Op grond hiervan komen de kinderen in een geïsoleerde positie voor wat betreft het recht op hulp en ondersteuning. De unieke situatie van elk kind in relatie tot zijn familie, culturele achtergrond en thuistaal dwingt er dan ook toe dat in de (thuis-) begeleiding passend maatwerk moet worden geleverd.

 

Met het aanbod van MeCuMa B.V. kunnen juist deze kinderen bereikt worden die deze aandacht moeten ontberen.

Deze programma’s worden momenteel succesvol aangeboden aan een aantal Roma en Sinti gezinnen met hun kinderen.

 

De toepassing van FiRe Communicatie

Om ouders na te laten denken en te bewegen de VVE-voorziening te bezoeken,maakt MeCuMa B.V. gebruik van FiRe Communicatie. Hiermee wordt de zelfregulatie bij kinderen en ouders bevorderd.

 

Streven naar samenwerking

In Nederland is de totale zorg (gezondheid, recreatie en educatie) rondom de 0 tot 4 jarigen  volop in beweging. Instellingen worden uitgenodigd hun productenaanbod te toetsen aan de steeds veranderende vraag en hun aanbod daarop aan te passen. Niet alle instellingen zijn daarop echter ingericht.

 

In de Westelijke Mijnstreek bundelen vier regionale organisaties samen de krachten, zodat ze de synergie kunnen behalen om kinderen, die om wat voor reden dan ook niet kunnen deelnemen aan voorschoolse educatie, toch te bereiken. Dit zijn het Centrum voor Jeugd en gezin, Orbis Jeugdgezondheidszorg, Peuterspeelzaalwerk Spelenderwijs en MeCuMa B.V. Als daarna  naar extra educatieve ondersteuningsmogelijkheden kan worden doorgeleid, krijgt de zogenaamde “vergeten groep peuters” een betere startpositie en eerlijkere kansen om zich goed te ontwikkelen.

 

Speciaal  aandachtspunt hierbinnen is het bereik van kinderen die door verschillende oorzaken nu geen enkel gebruik maken van een voorschoolse voorziening. Door het hoge bereik binnen de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar, biedt deze samenwerking extra mogelijkheden.