Opleidingen Preventie & Interventie Coach

- Leer in het conflict de uitdaging te zien om tot dialoog te komen -

Beschrijving:

Conflicten zijn overal. Op school, op het werk, binnen het gezin, in een relatie, etc.

Kortom, overal waar mensen elkaar ontmoeten komen conflicten voor.

Deze conflicten kunnen vervelend zijn en onoplosbaar lijken. De deelnemer van een conflict voelt zich machteloos en/of onbegrepen. Dit onbegrip en machteloosheidsgevoel zorgt ervoor dat men zich vastklampt aan eigen overtuigingen.

 

Met deze opleidingen krijgen professionals tools in handen om leerlingen/cliënten , gericht te begeleiden in het communiceren bij tegengestelde opvattingen met behulp van een speciaal hiervoor ontwikkeld diagram (het Bliksem diagram).

Het Bliksem diagram verheldert conflictsituaties en stimuleert om overtuigingen te heroverwegen. Het visuele diagram stelt u in staat om vanuit conflict tot dialoog te komen. Wensen worden omgezet in behoefte en er ontstaat wederzijds begrip. Vanuit dit wederzijdse begrip kan er gewerkt worden aan een gemeenschappelijk doel om een Win-Win Situatie te bereiken.

Het diagram is zelf-reflecterend, u gaat zelf op zoek naar eigen overtuigingen (“wat is de reden dat ik deze overtuiging heb?”) Het op zoek gaan naar behoeften achter argumenten biedt ruimte en begrip om buiten kaders te denken en te komen tot een Win-Win oplossing.

 

Er wordt gewerkt met diverse actieve werkvormen. Het diagram is na deze cursusdagen, direct inzetbaar binnen uw eigen werksituatie.

Als u deze training met goed gevolg hebt doorlopen bent u in staat om kinderen/volwassene te begeleiden bij het oplossen van interne en externe conflicten en mag u uzelf Preventie/Interventie Coach noemen.

 

Missie & Visie

  • FiRe communicatie® vormt de basis van alle cursussen, workshops en opleidingen van MeCuMa.
    Deze communicatievorm is gebaseerd op drie denkdiagrammen. Wilt u hier meer over weten?
    ...klik hier...

 

Wat komt er aan bod?

  • Hoe u middels het Bliksem diagram een conflict visueel in beeld brengt.
  • Hoe u wensen omzet in behoefte zodat er wederzijds begrip ontstaat en er dialoog mogelijk is.
  • Hoe u middels socratische vragen overtuigingen leert heroverwegingen en uw luistervermogen bevorderd.
  • Hoe u een gemeenschappelijk doel formuleert en buiten kaders gaat denken om  te komen tot een WIN-WIN oplossing.

 

Aanmelden:

Voor deelname kunt u zich per email aanmelden bij Fiet Muris, info@mecuma.com.

Na ontvangst van uw email, bevestigen wij uw aanmelding en sturen wij u ons deelnemersformulier en onze factuur. Na de ontvangst van uw betaling is uw aanmelding definitief.

 

 

Meer informatie:

Voor meer inhoudelijke informatie over onze opleiding kunt u contact opnemen met een van onze trainers.
Daarvoor kunt u bellen naar nummer 06-25253221 / 046-4350162.

 

MeCuMa biedt opleidingen Preventie en interventie Coach maar ook andere workshops en cursussen.