SINTI & ROMA

 

Een van de ‘bloemen’ uit het ‘boeket’ zijn de Sinti en de Roma.

 

Hun krachtige eigen cultuur leeft voort maar de romantiek is in verdrukking.

MeCuMa staat voor, Mens – Cultuur – Maatschappij. In onze huidige Nederlandse maatschappij wordt steeds meer de culturele diversiteit zichtbaar. Elke culturele groep is een ‘bloem’. Samen vormen zij het kleurrijke boeket dat wij ‘Samenleving’ noemen. Een van deze ‘bloemen’ zijn de Sinti en de Roma.

Fiet Muris, directeur van MeCuMa b.v., heeft vanuit haar onderwijs-achtergrond grote affiniteit met deze culturele groep. Zij was immers jarenlang mede hét gezicht van het zigeuneronderwijs in Westelijk Zuid Limburg, zoals dat in die dagen genoemd werd.

 

Wanneer Fiet over deze tijd praat verschijnt er een lach op haar gezicht en weet ze vele leuke anekdotes te vertellen. Ze heeft in die tijd de Sinti en Romabevolking in haar hart gesloten.  De Sinti en Roma gemeenschap  kennen en vertrouwen Fiet.

Zij voelen haar betrokkenheid en affiniteit en dit heeft een positief effect.

 

Haar sterke betrokkenheid bij deze bevolkingsgroep heeft ze meegenomen  in haar verdere carrière en binnen haar bedrijf MeCuMa b.v.

 

Fiet kent als geen ander de culturele verschillen en is in staat  om dialoog te bewerkstelligen tussen de Sinti, Roma en de Nederlandse samenleving.

MeCuMa wordt dan ook al door vele instanties gevonden die behoefte   hebben aan bemiddeling. Bij  gemeenten, CJG , scholen en leerplicht werkt MeCuMa als intermediair tussen de desbetreffende instantie en de Sinti en Roma.

 

Met wederzijds respect weet zij te verbinden en legt zij daarmee  het fundament voor vaak ogenschijnlijk onhaalbare doelen.

Fiet Muris denkt namelijk niet in compromissen maar in WIN-WIN. Beide partijen moeten met een goed gevoel de deur uitgaan en bevredigd zijn in hun behoeften.

Samenwerking tussen gemeenten

  • Consultatie over Sinti & Roma cultuur
  • Coaching professionals
  • Casemanagement
  • Liaison functie Sinti en Roma
  • Workshops m.b.t. cultuur en achtergrond Sinti en Roma

 

Dienstverleningsovereenkomst Maastricht

  • Ambulante individuele jeugdbegeleiding
  • Individuele begeleiding volwassenen WMO

Fiet Muris over haar competenties....

 

Expert en kennisbron.

Vanaf 1979 ben ik verbonden met de Sinti gemeenschap woonachtig  in Stein. Allereerst als leerkracht  op de school bij het woonwagenkamp aan de haven en als leerkracht van de Christoffelschool, een Sintischool. Door sluiting van de Christoffelschool 7 jaar werkzaam geweest als leerkracht en lokatieleider van OBS De Maaskei en daarna bij de onderwijsbegeleidingsdienst Consent als consulent woonwagenzaken regio Zuid. Vervolgens heb ik 6 jaar landelijk als intermediair gewerkt voor Sinti en Roma. In 2007 startte ik mijn eigen bedrijf MeCuMa( Mens Cultuur Maatschappij). Door de verbondenheid met deze doelgroep heb ik veel kennis over hun cultuur, gebruiken, familierelaties, maatschappelijk functioneren.

Overtuigingskracht en verbinding leggen

Het leggen van duurzame verbindingen tussen de professionals en  de gezinnen. Met gebruikmaking van de door ons ontwikkelde methodieken op het gebied van communiceren, intermediairen en ingrijpen bij conflicten, introduceren we de instellingen en trachten we het vertrouwen in de reguliere professionele instellingen te verbeteren.

 

Hierbij stimuleren wij, dat Sinti en professionals open staan en  rekening houden met hun beider (gedrag)cultuur. De ingang ontstaat door de juiste wijze van communicatie, waarbij gelijkwaardigheid tussen gesprekspartners de basis moet zijn.

Wij maken gebruik van onze methodiek FiRe communicatie® , gebaseerd op de denkdiagrammen van Elihayu Goldratt.

 

Conflicten durven aangaan.

Streven steeds naar een win-win situatie en durven conflicten en  tegenstellingen te benoemen. Als we lijnrecht tegenover elkaar staan  en niet bereid tot luisteren, zowel te beïnvloeden op een expressieve, enthousiasmerende manier als op basis van argumenten, praktische oplossingen en confrontatie. Het daagt mij uit om te mogen bijdragen aan een actieve conflict bemiddeling. Niet alleen in Stein en omgeving maar in heel Limburg.

 

Analytisch vermogen

Door gebruik te maken van de methodiek FiRe communicatie® is  het mogelijk om complexe problemen/situaties te visualiseren, te benoemen en op te lossen. Het zoeken naar onregelmatigheden in verhalen, een reeks gebeurtenissen in de juiste volgorde te zetten. Het creatief denken inzetten om verbanden te leggen tussen problemen/relaties.

 

Door oprecht nieuwsgierig te zijn naar mensen en hun opvattingen kan ik verbinding maken met mensen en hun cultuur.

Fiet Muris van MeCuma in Stein heeft veel respect voor en ruime ervaring met de Sinti en Roma cultuur.

Zij is daardoor gekend bij conflict bemiddeling in Limburg.

Fiet Muris is als vrijwilliger betrokken bij de Stichting Kleeza in Beek.
Voor meer info over het goede werk van deze stichting -
klik hier-